Tsampoy (paglilinaw)

Ang tsampoy ay tumutukoy sa mga sumusunod: