Tugtuging kanluranin (paglilinaw)

Ang tugtuging kanluranin o musikang pangkanluran ay maaaring tumukoy sa: