Kamusta User:61.248.143.2

Kung maari lang sana ay maglagay ka ng kahit isang pangungusap lang tungkol sa mga bansa. Kung mananati ang mga ito na walang laman, buburahin na ang mga ito.

-- Bluemask 14:16, 5 May 2005 (UTC)


Ito ay isang pahina ng usapan para sa hindi nagpakilalang tagagamit na hindi pa lumilika ng account, o hindi gumagamit nito. Dahil dito ginagamit namin ang IP address upang kilalanin siya. Ang IP address na iyon ay maaring ginagamit ng ilan pang tagagamit. Kung isa kang hindi nagpapakilalang tagagamit at nakakatanggap ng mga komentong hindi para sa iyo, hinihikayat ka naming lumikha ng isang account o lumagda upang hindi ka ikalito sa iba pang hindi napapakilalang tagagamit.