Wikipedia:Mag-hinuha ng katapatan

Walnut.png Ang buod ng patakaran o panuntunang ito:
Una, hangga't may lumitaw na ebidensiyang kasalungat dito, pagbigyan mo ang isang tagagamit at isipin mo na ang kanilang mga gawain ay nagpapabuti sa Wikipedia. Pangalawa, kapag magbibigay ng puna ukol sa isang bagay, pag-usapan ang gawain ng patnugot, subali't huwag gawin itong personal, at huwag bumintang nang basta-basta nang walang malinaw na ebidensiya.

Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Wikipedia ang pag-hihinuha ng katapatan (assuming good faith). Karaniwa'y hinihinuha dito sa Wikipedia na may katapatan ang pagkokomento at pamamatnugot ng mga tagagamit dito, at nais lang makitulong ang mga patnugot imbes na wasakin ito. Kapag hindi nakapag-hinuha ng katapatan ang mga tagagamit, agarang mamamalasan ang isang proyekto tulad ng Wikipedia sa simula pa lang. Gayunpaman, hindi ibig itong sabihin na kailangan pang mag-hinuha ng katapatan ang mga tagagamit kapag hinaharap nila ang ebidensiyang kasalungat dito (halimbawa, ang bandalismo). Hindi rin ibig sabihin nito na dapat sinasalanta ang kritisismo at usapan: ninanais lang namin na huwag ipako ang mga gawaing pinupuna sa malisya hangga't wala pang tiyak na ebidensiya ng malisya.