Si William Olaf Stapledon (1886-05-10/1950-09-06) ay Britanikong manunulat ng salaysaying makaagham. Sinulat niya ang Last and First Men (Pinakahuli at Unang Katauhan) at iba pa.


Last and First Men