12 (paglilinaw)

Ang 12 (labing-dalawa) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: