1 (paglilinaw)

Ang 1 (isa) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: