Ang 67 (animnapu't pito) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: