Ang 72 (pitumpu't dalawa) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: