Ang 81 (walumpu't isa) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: