Ang 9 (siyam) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: