Ang abo ay maaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga uri ng isda: