Ang abyss [Ingles], bigkas: /a-bis/, ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: