Agham pangkompyuter

Ang agham pangkompyuter o impormatika (informática mula sa wikang Espanyol) o computer science sa wikang Ingles ay sistematikong pag-aaral ng kompyutasyon at pag-proseso ng impormasyon maging sa hardware o software. Kinabibilangan nito ang mga iba't ibang paksa patungkol sa mga kompyuter.

Mga mahahalagang sangay ng agham pangkompyter baguhin

Pundasyong pang-matematika baguhin

Teyoretikal na agham pangkompyuter baguhin

Hardware baguhin

(tingnan din ang electrical engineering)

Organisasyon ng mga sistemang pangkompyuter baguhin

(tingnan din ang electrical engineering)

Software baguhin

Data at sistemang pang-impormasyon baguhin

Mga metodolohiya sa pagkompyut baguhin

Mga aplikasyon ng kompyuter baguhin

Computing milieux baguhin