Agham pangkompyuter

Ang agham pangkompyuter o impormatika (informática mula sa wikang Espanyol) o computer science sa wikang Ingles ay sistematikong pag-aaral ng kompyutasyon at pag-proseso ng impormasyon maging sa hardware o software. Kinabibilangan nito ang mga iba't ibang paksa patungkol sa mga kompyuter.

Mga mahahalagang sangay ng agham pangkompyterBaguhin

Pundasyong pang-matematikaBaguhin

Teyoretikal na agham pangkompyuterBaguhin

HardwareBaguhin

(tingnan din ang electrical engineering)

Organisasyon ng mga sistemang pangkompyuterBaguhin

(tingnan din ang electrical engineering)

SoftwareBaguhin

Data at sistemang pang-impormasyonBaguhin

Mga metodolohiya sa pagkompyutBaguhin

Mga aplikasyon ng kompyuterBaguhin

Computing milieuxBaguhin