Ang Akkad, Akkade o Agade ang kabisera ng Imperyong Akkadio. Ang imperyong ito ang nananaig na pwersang politikal sa Mesopotamia sa wakas ng ikatlong milenyo BCE. Hindi pa matukoy ang lugar ng siyudad na ito ngunit may mga iminumungkahi ang mga skolar.

Mapa ng Sinaunang Malapit na Silangan na nagpapakita sa saklaw ng Imperyong Akkadio.