Ang alas ay isang baraha sa paglalaro na may isang simbolo sa harap nito. Sa isang tumpok na baraha, ang isang alas ay may isang simbolo ng suit (isang puso, brilyante, pala, o club) na matatagpuan sa gitna ng kard, kung minsan malaki at pinalamutian, lalo na sa kaso ng alas ng mga spades .

Apat na alas mula sa isang karaniwang 52-card deck