Alexis Bachelot

Isang misyonaryong Katolikong Romano na Pranses sa ika-19 na siglo


Si Alexis Bachelot, SS.CC., (ipinanganak bilang Jean-Augustin Bachelot; Pebrero 22, 1796 – Disyembre 5, 1837) ay isang paring Romano Katoliko na nakilala para sa kanyang panunungkulang bilang ang kauna-unahang Apostolikong Prepekto ng mga Pulo ng Sandwich. Sa kanyang ginampanan, pinamunuan niya ang unang permanenteng misyong Katoliko sa Kaharian ng Hawaii.