Alupihan (paglilinaw)

Ang alupihan ay tumutukoy sa mga sumusunod: