American Society of Health-System Pharmacists

Ang American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ay isang propesyonal na kapisanan na kumakatawan sa interes ng mga parmasyutiko na nagtratrabaho sa ospital, kapisanan sa lingap pangkalusugan, pasilidad sa pangmatagalang alaga, pambahay na alaga, at iba pang nilalaman ng alagang pangkalusugan.

Noong 2009, mayroong 36, 000 miyembro ang ASHP, mga 175 na trabahador at may badyet na sa mahigit na 40 milyong dolyar. Dati itong kinikilala bilang American Society of Hospital Pharmacists.

Paglilimbag baguhin

Mga kawing panlabas baguhin