Anastasius Bibliothecarius

Si Anastasius Bibliothecarius (c. 810 CE – c. 878 CE) ang bibliotekaro at pangunahing arkibista ng Simbahang Katoliko Romano at sa maikling panahon ay isang antipapa.