Animal (paglilinaw)

Ang animal ay tumutukoy sa mga sumusunod: