Ang apo ay maaaring tumukoy sa:

  • Apo ng lolo at lola.
  • Bundok Apo, bundok sa Pilipinas.
  • Apo Hiking Society, isang grupong mang-aawit sa Pilipinas
  • Bahurang Apo, isang serye ng mga batuharang na batong-bulaklak o koral sa Occidental Mindoro, Pilipinas.