Ang Araw ni Zamenhof ay isang pagdiriwang tuwing ika-15 ng Disyembre ng bawat taon. Kaarawan ito talaga ni Doktor L. L. Zamenhof (1859-12-15/1917-04-14), ang Hudyong imbentor ng wikang artipisyal na Esperanto. Tinatawag din ang araw na ito na Araw ng Panitikang Esperanto o kayĆ¢ Araw ng Librong Esperanto. Opisyal sa Esperanto ang Zamenhofa Tago na Araw ni Zamenhof sa Tagalog.

Si L. L. Zamenhof na 16 taon.