Artisano

Ang artisano ay isang manggagawa o mga dalubhasa sa paggawa o paglikha ng mga bagay na gawa sa kamay na maaaring magagamit o istriktong pang-dekorasyon, halimbawa ang kasangkapan, sining pangdekorasyon, eskultura, pananamit, alahas, mga gamit sa bahay at mga instrumento o kahit na mga gamit na mekanikal katulad ng relong ginawa ng kamay ng isang relohero. Nagsasanay ang mga artisano ng kagalingan at maari sa pamamagitan ng karanasan at kakayahan ay maabot ang antas ng makahulugang gawa ng isang alagad ng sining.