Babilonya (paglilinaw)

Wikipedia:Paglilinaw

Ang Babilonya ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga pookBaguhin

PananampalatayaBaguhin

  • Sa tradisyong Hudyo-Kristiyano:
  • Babilonya, sa kilusang Rastapari at ilang pampananampalatayang mga tradisyon at pilosopiya, na tumutukoy sa mapaniil na kayarian ng kapangyarihang pampolitika at pangkabuhayan; ito ang malawak na ginagamit na konsepto sa mas malawak na kabuoan ng wikang Ingles.
  • Patutot ng Babilonya, isang alegorikong kaanyuhan ng kasamaan sa Kristriyano at Rastaparyanong tradisyon.