Ang Babylon [Ingles] ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: