Ang salitang baga ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: