Ang Nina ay pangalan na ibinigay ng PAGASA sa mga sumusunod na bagyo:

Nina ang pangalang internasyunal ng mga sumusunod na sama ng panahon: