Ang baka ay maaaring tumukoy sa:

  • baka, isang hayop
  • baka, na may kahulugang: