Ang Bamboo ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: