Ang barnacle ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: