Bentilador (paglilinaw)

Ang bentilador ay maaaring tumukoy sa:

  • bentilador, isang "dekuryenteng pamaypay" na nagdurulot ng bentilasyon
  • respirador, isang aparatong pangmedisinang nakakatulong sa paghinga ng taong maysakit.