Bentrikulo

Ang bentrikulo na nangangahulugang "maliit na tiyan" ay maaaring tumukoy sa: