Ang bigat ay tumuturing sa mga sumusunod:

  • bigat, timbang ng mga bagay o katawan.
  • pabigat, mga bagay na binubuhat at nagbibigay hugis at hubog sa katawan.
  • ang dagsin o grabidad.