Binga (paglilinaw)

Ang binga ay tumutukoy sa mga sumusunod: