Bluetooth (paglilinaw)

Bluetooth ay maaring tumutukoy sa alinman sa mga sumusunod: