Ang brass ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: