Ang bulate o bulati ay maaring tumukoy sa mga sumusunod: