Ang cold ay isang salitang Ingles para sa lamig o malamig, pati na ginaw o maginaw, at maaaring tumukoy sa: