Ang cougar ay salitang Ingles na maaring tumukoy sa: