Country (paglilinaw)

Ang country ay salitang Ingles para sa bansa.

Tumutukoy din ito sa mga sumusunod: