Del Monte Foods

Ang Del Monte Foods, Inc (nangangalakal bilang Del Monte Foods) ay isang kompanya na gumagawa at namamahagi ng pagkain na mula sa Hilagang Amerika na may punong himpilan sa 3003 Oak Road, Walnut Creek, California, Estados Unidos. Ang Del Monte Foods ay isa sa mga pinakamalaking tagagawa, tagapamahagi at nag-memerkado ng pagkain pinoproseso na may tatak para sa merkadong tingi sa Estados Unidos, na umaani ng humigit-kumulang na $1.8 bilyon na taunang benta. Kasama ang portpolyo ng mga tatak nito ang Del Monte, S & W, Contadina, College Inn, Fruit Burst, Fruit Naturals, Orchard Select at SunFresh. Si Gregory Longstreet ang kasalukuyang Punong Ehekutibong Opisyal ng Del Monte Foods. Maraming mga produkto ng Del Monte ang nasa una o ikalawang posisyon sa pamamahagi ng merkado. Bukod dito, ang kumpanya ay gumagawa, namamahagi at nag-memerkado ng pribadong tatak na pagkain.

Del Monte Foods Plant, in Plover Wisconsin.