Buksan ang pangunahing menu

Ang Demonym o gentilic (mula sa Latin gentilis, "ng isang lipi, o gens") ay isang salitang nagpapakilala sa mga residente o katutubo ng isang partikular na lugar, na karaniwang nagmula sa pangalan ng lugar o ng isang pangkat etniko.