Maaaring tumukoy ang Demosthenes (na anyong Latin ng Griyegong pangalang Dimosthénis) sa mga sumusunod: