Ang die, bigkas: /day/, ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: