Ang digmaang sibil (civil war) ay isang digmaan sa pagitan ng mga itinayong mga grupo sa isang bansa o republika. Ang layunin ng isang grupo ay upang pangasiwaan ang buong bansa o isang rehiyon upang makamit ang kalayaan o upang palitan ang namumunong kasalukuyang gobyerno ng isang bansa.