Ang donkey ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa mga sumusunod: