Ang salitang Ebreo (Kastila: hebreo) ay maraming kahulugan: