Ang ehakulasyon (Ingles: ejaculation) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • hakulatorya, katumbas o kaugnay ng panambit, sambitla, bulalas, pagitla o pamanghang pananalita; o maigsing panalangin.
  • pagpapalabas na panlalaki, pagdaloy ng pluido o katas mula sa titi o ari ng lalaki dahil sa pakikipagtalik o masturbasyon; resulta ng pag-abot sa sukdulan.
  • pagpapalabas na pambabae, pagdaloy ng pluido o katas mula sa puke o ari ng babae dahil sa pakikipagtalik o masturbasyon; resulta ng pagsapit sa sukdulan.