Ang El Shaddai(katagang hindi malinaw ang kahulugan at imininungkahi bilang "Diyos ng Bundok", "Diyos ng Pagkubkob o "Diyos ng Suso") ay maaaring tumukoy kay o sa:

Tingnan din baguhin